top of page

平板電腦夾具

適用於大部分的平板電腦或是較大尺寸的智慧型手機

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0600069

外框式萬用平板電腦夾具

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0700007

X型萬用平板電腦夾具

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0600183

小型平板/大尺寸手機萬用夾具

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0700034

5.5"-12.9"平板電腦彈力夾具

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0600186

新版X型萬用平板電腦夾具

1
2

若您有OEM/ODM代工需求,可點選以下按鈕並填寫表單與我們聯繫。

bottom of page